Видеа

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img

  Обща регионална молитва, за Северен централен район

  На 12 Октомври 2019 г. в гр. Русе се проведе бща регионална молитва, за Северен централен район.

 • img

  Разпространение на благовестието

  Разпространение на благовестието и спасение на душите

 • img

  Обществото в България

  Обществото в България

 • img

  Тялото Христово в България

  Тялото Христово в България

 • img

  Балканите, Европа, света, Израел

  Балканите, Европа, света, Израел

 • img

  Национална молитва 2019 - Гр. Варна

  На 21 септември 2019 г. в гр. Варна се проведе Национална обща молитва.

 • img

  Прославяне, благодарение на Бог, смиряване, покаяние, търсене на Неговото лице

  Прославяне, благодарение на Бог, смиряване, покаяние, търсене на Неговото лице

 • img

  Обща регионална молитва, за Северозападен район - гр. Монтана

  На 15 юни 2019 г. в гр. Монтана се проведе обща регионална молитва, за Северозападен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Югозападен район - гр. София

  На 9 юни 2019 г. в гр. София се проведе обща регионална молитва, за Югозападен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Югоизточен район

   На 13 април 2019 г. в гр. Ямбол се проведе бща регионална молитва, за Югоизточен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Североизточен район

  На 23 март 2019 г. в гр. Добрич се проведе бща регионална молитва, за Североизточен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Южен централен район

  На 22 февруари 2019 г. в гр. Пловдив се проведе бща регионална молитва, за Южен централен район.