Национална молитва 2019 - Гр. Варна

Общо молитвено движение и братолюбие

На 21 септември 2019 г. в гр. Варна се проведе Национална обща молитва.