Видеа

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img

  Обща регионална молитва - София

  На 17 юни 2017 г. във София се проведе третата обща регионална молитва, за регион София.

 • img

  Регионална обща молитва - Северо-западна България

  Регионална обща молитва - Северо-западна България

 • img

  Обща регионална молитва, за южен-централен район.

  На 24 май 2017 г. в Пловдив се проведе втората обща регионална молитва, за Южен-централен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за регион Североизточна България

  На 22 април 2017 г. във Варна се проведе първата обща регионална молитва, за регион Североизточна България. В молитвата участваха над 20 пастора и църкви от населени места в областите Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Разград и Търговище. Включиха се служители и вярващи от различни християнски деноминации: Съюз на евангелските петдесятни църк…

 • img

  Регионална обща молитва - Ямбол

  Регионална обща молитва - Ямбол

 • img

  Регионална обща молитва - Велико Търново

  Регионална обща молитва - Велико Търново