Обща регионална молитва, за регион Североизточна България

Общо молитвено движение и братолюбие

На 22 април 2017 г. във Варна се проведе първата обща регионална молитва, за регион Североизточна България. В молитвата участваха над 20 пастора и църкви от населени места в областите Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Разград и Търговище. Включиха се служители и вярващи от различни християнски деноминации: Съюз на евангелските петдесятни църкви в България, Национален алианс „Обединени Божии Църкви“, Съюз на евангелските баптистки църкви в България, Евангелска методистка епископална църква в България, Християнска църква Сион, Християнски център, Българска евангелска църква, Църкви „Ново поколение“, и други.