Видеа

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img

  Обща регионална молитва, за Северен централен район

  На 20 октомври 2018 г. в гр. Велико Търново се проведе бща регионална молитва, за Северен централен район.

 • img

  Национална обща молитва

  На 22 септември 2018 г. в гр. Пловдив се проведе Национална обща молитва.

 • img

  Обща регионална молитва, за югоизточен район

  На 23 юни 2018 г. в София се проведе обща регионална молитва, за регион югоизточна България.

 • img

  Обща регионална молитва, за сверозападен район

  На 16 юни 2018 г. в Монтана се проведе обща регионална молитва, за регион Северозападна България.

 • img

  Обща регионална молитва, за свероизточен район

  На 24 март 2018 г. в Шумен се проведе обща регионална молитва, за регион Североизточна България.