Обща регионална молитва, за сверозападен район

Общо молитвено движение и братолюбие

На 16 юни 2018 г. в Монтана се проведе обща регионална молитва, за регион Северозападна България.