Видеа

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img

  Регионална обща молитва за северен централен молитвен регион

  Общо молитвено движение и братолюбие

 • img

  Национална обща молитва за България 2021

  Общо молитвено движение и братолюбие

 • img

  Обща регионална молитва за Северозападния молитвен регион

  На 26 06 2021 г. се проведе обща национална молитва в гр. Враца.

 • img

  Обща регионална молитва - Североизточен молитвен регион

  Обща регионална молитва - Североизточен молитвен регион.