Обща регионална молитва за Северозападния молитвен регион

Общо молитвено движение и братолюбие

На 26 06 2021 г. се проведе обща национална молитва в гр. Враца.