Обща регионална молитва, за Северен централен район

Общо молитвено движение и братолюбие

На 20 октомври 2018 г. в гр. Велико Търново се проведе бща регионална молитва, за Северен централен район.