Обща регионална молитва, за югоизточен район

Общо молитвено движение и братолюбие

На 23 юни 2018 г. в София се проведе обща регионална молитва, за регион югоизточна България.