Национална обща молитва

Общо молитвено движение и братолюбие

На 22 септември 2018 г. в гр. Пловдив се проведе Национална обща молитва.