Обща регионална молитва, за свероизточен район

Общо молитвено движение и братолюбие

На 24 март 2018 г. в Шумен се проведе обща регионална молитва, за регион Североизточна България.