Обща регионална молитва, за южен-централен район.

Общо молитвено движение и братолюбие

На 24 май 2017 г. в Пловдив се проведе втората обща регионална молитва, за Южен-централен район.