Обща регионална молитва - София

Общо молитвено движение и братолюбие

На 17 юни 2017 г. във София се проведе третата обща регионална молитва, за регион София.