Обща регионална молитва, за Северозападен район - гр. Монтана

Общо молитвено движение и братолюбие

На 15 юни 2019 г. в гр. Монтана се проведе обща регионална молитва, за Северозападен район.