Обща регионална молитва, за Северен централен район

Общо молитвено движение и братолюбие

На 12 Октомври 2019 г. в гр. Русе се проведе бща регионална молитва, за Северен централен район.