Обща регионална молитва, за Южен централен район

Общо молитвено движение и братолюбие

На 22 февруари 2019 г. в гр. Пловдив се проведе бща регионална молитва, за Южен централен район.