Обща регионална молитва, за Югоизточен район

Общо молитвено движение и братолюбие

 На 13 април 2019 г. в гр. Ямбол се проведе бща регионална молитва, за Югоизточен район.