Обща регионална молитва, за Югозападен район - гр. София

Общо молитвено движение и братолюбие

На 9 юни 2019 г. в гр. София се проведе обща регионална молитва, за Югозападен район.