Видеа

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img

  Обща регионална молитва, за Северозападен район - гр. Монтана

  На 15 юни 2019 г. в гр. Монтана се проведе обща регионална молитва, за Северозападен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Югозападен район - гр. София

  На 9 юни 2019 г. в гр. София се проведе обща регионална молитва, за Югозападен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Югоизточен район

   На 13 април 2019 г. в гр. Ямбол се проведе бща регионална молитва, за Югоизточен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Североизточен район

  На 23 март 2019 г. в гр. Добрич се проведе бща регионална молитва, за Североизточен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Южен централен район

  На 22 февруари 2019 г. в гр. Пловдив се проведе бща регионална молитва, за Южен централен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Северен централен район

  На 20 октомври 2018 г. в гр. Велико Търново се проведе бща регионална молитва, за Северен централен район.

 • img

  Национална обща молитва

  На 22 септември 2018 г. в гр. Пловдив се проведе Национална обща молитва.