Видеа

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img

  Обща онлайн молитва

  Обща онлайн молитва

 • img

  Обща онлайн молитва

  Обща онлайн молитва

 • img

  Обща онлайн молитва

  Обща онлйан молитва

 • img

  Обща онлайн молитва

  Обща онлайн молитва

 • img

  Обща онлайн молитва

  Обща онлайн молитва

 • img

  Обща регионална молитва, за Северен централен район

  На 12 Октомври 2019 г. в гр. Русе се проведе бща регионална молитва, за Северен централен район.

 • img

  Национална молитва 2019 - Гр. Варна

  На 21 септември 2019 г. в гр. Варна се проведе Национална обща молитва.