Братолюбие, Димитър Спилков

Общо молитвено движение и братолюбие

Национална молитва за България 2022