Национална обща молитва

Общо молитвено движение и братолюбие

НАЦИОНАЛНА МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ. 3 октомври 2020 г. от 11:00 ч. в София. Пастори и служители от цялата страна, от различни църкви и евангелски деноминации се събират заедно в София, за да водят българските християни в ОБЩА МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ и света!