Новини

Общо молитвено движение и братолюбие

 • Съобщение
  Съобщение

  Здравейте, братя и сестри!

  Поради общата борба срещу коронавируса и предприетите за целта мерки от държавната и местната власт, отлагаме предстоящите регионални молитви, насрочени за 21 ...

  Прочети още
 • Призив за молитва
  Призив за молитва

  Здравейте, всички българи, които вярвате в Исус Христос като Спасител и Господ!

  Въз основа на библейските стихове:

  Посл. към филипяните 4:6-7: "Не се безпокойте за нищ ...

  Прочети още
 • Втора национална пасторска среща
  Втора национална пасторска среща

  На 24 февруари 2018 г. в Пловдив се проведе втора национална пасторска среща. Присъстваха около 140 пастори и служители от почти всички евангелски деноминации в страната, дошли от всички части на ...

  Прочети още
 • Обзор за 2017 г.
  Обзор за 2017 г.

  През 2017 г. се проведоха шест регионални общи молитвени събрания в България. В тях взеха участие общо около: 140 пастори и 5200 вярващи от почти всички евангелски деноминации, от всички географск ...

  Прочети още
 • Регионална обща молитва за южен-централен район
  Регионална обща молитва за южен-централен район

  На 24 май 2017 г. в Пловдив се проведе обща регионална молитва за България. Участваха християни от различни деноминации и населени места в целия южен централен молитвен регион, който обхваща облас ...

  Прочети още
 • Регионална обща молитва за Североизточна българия
  Регионална обща молитва за Североизточна българия

  На 22 април 2017 г. във Варна се проведе първата обща регионална молитва, за регион Североизточна България. В молитвата участваха над 20 пастора и църкви от населени места в областите Варна, Добри ...

  Прочети още
 • Регионална обща молитва за Североизточна българия
  Регионална обща молитва за Североизточна българия

  На 11 април 2017 г. във Варна се проведе среща на пастори в молитвен регион – североизточна България, който включва населените места от административните области: Варна, Добрич, Силистра, Шу ...

  Прочети още