Новини

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img
  Съобщение

  Здравейте, братя и сестри!

  Поради общата борба срещу коронавируса и предприетите за целта мерки от държавната и местната власт, отлагаме предстоящите регионални молитви, насрочени за 21 март в Силистра и за 11 април в Ямбол. Новите дати ще съобщим след отмяна на извънредното положение в България. Трябва да сме солидарни и консолидирани,…

 • img
  Призив за молитва

  Здравейте, всички българи, които вярвате в Исус Христос като Спасител и Господ!

  Въз основа на библейските стихове:

  Посл. към филипяните 4:6-7: "Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и м…

 • img
  Втора национална пасторска среща

  На 24 февруари 2018 г. в Пловдив се проведе втора национална пасторска среща. Присъстваха около 140 пастори и служители от почти всички евангелски деноминации в страната, дошли от всички части на България.

  Заедно се покланяха на Бог, молеха се и ходатайстваха за спасението на хората в нашата родина. Направи се анализ на проведените общи…

 • img
  Обзор за 2017 г.

  През 2017 г. се проведоха шест регионални общи молитвени събрания в България. В тях взеха участие общо около: 140 пастори и 5200 вярващи от почти всички евангелски деноминации, от всички географски части на България. Тъй като тези молитвени събирания се излъчваха "на живо" чрез сайта на молитвеното движение (прозорец "На живо"), чрез интернет в…

 • img
  Регионална обща молитва за южен-централен район

  На 24 май 2017 г. в Пловдив се проведе обща регионална молитва за България. Участваха християни от различни деноминации и населени места в целия южен централен молитвен регион, който обхваща областите: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.

  Християните се застъпиха пред Бог за спасението на хората в България, за подобряване на …

 • img
  Регионална обща молитва за Североизточна българия

  На 22 април 2017 г. във Варна се проведе първата обща регионална молитва, за регион Североизточна България. В молитвата участваха над 20 пастора и църкви от населени места в областите Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Разград и Търговище.

  Включиха се служители и вярващи от различни християнски деноминации: Съюз на евангелските петдесятни …

 • img
  Регионална обща молитва за Североизточна българия

  На 11 април 2017 г. във Варна се проведе среща на пастори в молитвен регион – североизточна България, който включва населените места от административните области: Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград и Търговище.

  Целта на събирането бе да се подготви първата регионална обща молитва, която ще бъде на 22 април 2017 г. от 14:00 ч.…