Призив за молитва

Общо молитвено движение и братолюбие

img

Призив за молитва

Здравейте, всички българи, които вярвате в Исус Христос като Спасител и Господ!

Въз основа на библейските стихове:

Посл. към филипяните 4:6-7: "Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса."

и 2 Летописи 7:14: "... и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.",

Общо молитвено движение и братолюбие призовава всички християни да не бъдем водени от страх и да не се панираме, но да се молим усърдно срещу разпространението на коронавирус в България и по света. Апелираме всеки да се моли за това в личните си молитви всяка сутрин и/или всяка вечер, в колкото часа му е удобно.

Препоръчваме в молитвите си да имаме предвид:

1. Лично покаяние и освещение;

2. Да се молим за спасението на всеки човек в България и по света;

3. Да се молим за Божията милост и закрила срещу коронавирус, както и за изцеление на болните;

4. Да вържем коронавируса и силите на злото, според думите на Исус Христос: "Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата". (Ев. Мат. 18:18);

5. За мъдрост, сили и снабдяване с всички необходими лекарства и предпазни средства на медицинските работници, понеже медицината е дар от Бога;

6. За ефективна реформа в здравеопазването;

7. За мъдрост и правилни решения от властимащите на централно и регионално ниво в България.