Съобщение

Общо молитвено движение и братолюбие

img

Съобщение

Здравейте, братя и сестри!

Поради общата борба срещу коронавируса и предприетите за целта мерки от държавната и местната власт, отлагаме предстоящите регионални молитви, насрочени за 21 март в Силистра и за 11 април в Ямбол. Новите дати ще съобщим след отмяна на извънредното положение в България. Трябва да сме солидарни и консолидирани, и дисциплинирани целият български народ в прилагане на необходимите мерки, както и да се молим, за да се преборим по-скоро с коронавируса, и с по-малко заразени и починали хора.

Всяка събота, започвайки от идната събота - 21 март, в 19:00 ч. ще провеждаме специални общи онлайн молитви чрез тази фейсбук страница на Общо молитвено движение и братолюбие, срещу коронавируса, както и за спасение на българския народ. Всяка молитва ще се води от служители от различни молитвени региони, но ще бъде обща за цяла България. Всеки християнин в дома си, чрез тази фейсбук страница на Общо молитвено движение и братолюбие, ще може да участва в тази молитва на съгласие.

Основно ще се молим за:
1. Лично покаяние и освещение;
2. Да се молим за спасението на всеки човек в България и по света;
3. Да се молим за Божията милост и закрила срещу коронавирус, както и за изцеление на болните;
4. Да вържем коронавируса и силите на злото, според думите на Исус Христос: "Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата". (Ев. Мат. 18:18);
5. За мъдрост, сили и снабдяване с всички необходими лекарства и предпазни средства на медицинските работници, понеже медицината е дар от Бога;
6. За ефективна реформа в здравеопазването;
7. За мъдрост и правилни решения от властимащите на централно и регионално ниво в България.

Посл. към филипяните 4:6-7: "Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса."

2 Летописи 7:14: "... и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им."

Ев. Мат. 18:18-20: "Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.
Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях."

Молим ви да споделите тази публикация, за да може повече хора да научат и да се включат в общите молитви. Благодарим ви!