Послания

Общо молитвено движение и братолюбие

  • Молитвата не е религиозна практика, която е тежест.
    Молитвата не е религиозна практика, която е тежест.

    Молитвата всъщност е жива връзка с Бога – огнена и динамична. Активното общуване с Бога в любов и вяра е най-голямата ти нужда. Ти се нуждаеш да общуваш със самия Бог като твой Баща и Приятел, а не да Го търсиш само за да получаваш от Него решения на проблемите ти и снабдяване на нуждите ти. Затова целт…