Молитвата не е религиозна практика, която е тежест.

Общо молитвено движение и братолюбие

Молитвата не е религиозна практика, която е тежест.


Молитвата всъщност е жива връзка с Бога – огнена и динамична.

Активното общуване с Бога в любов и вяра е най-голямата ти нужда. Ти се нуждаеш да общуваш със самия Бог като твой Баща и Приятел, а не да Го търсиш само за да получаваш от Него решения на проблемите ти и снабдяване на нуждите ти.

Затова целта на общото молитвено движение и братолюбие не е да провежда поредни религиозни мероприятия в българския църковен календар.

Целта е да се подобри личният молитвен живот на всеки вярващ, както и да търсим лицето на Бог заедно, за да опознаваме Господ, да вършим успешно волята Му, и да получим Неговите благословения за нас и за хората в България.

Ако искаме национално съживление, трябва национална молитва – в постоянство, с вяра, която работи чрез любов!