Регионална обща молитва за южен-централен район

Общо молитвено движение и братолюбие

img

Регионална обща молитва за южен-централен район

На 24 май 2017 г. в Пловдив се проведе обща регионална молитва за България. Участваха християни от различни деноминации и населени места в целия южен централен молитвен регион, който обхваща областите: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.

Християните се застъпиха пред Бог за спасението на хората в България, за подобряване на състоянието на Тялото Христово, за обществена трансформация. Молитвеният фокус бе и върху специфични нужди в този регион, като: основаване на църкви в Родопите; против радикалния ислямски екстремизъм и др. Молитвата се излъчваше на живо по интернет.

Много църкви в останалите части на България проведоха по същото време свои молитвени събрания и също участваха в регионалната обща молитва чрез телемоста по интернет. Пастори от тези църкви свидетелстват, че са усещали Божията сила и че вярващите са запалени да се включват и в следващите общи молитви, както и да се молят по-усърдно.