Събития

Общо молитвено движение и братолюбие

img
08 Юни

Вреаца

Обща регионална молитва за България и света, 08 юни 2024 г. (събота) от 14:00 ч. В сградатата на ХЕЦ "Шалом", Ул. "Скаклия" 2Б, Враца. Можете да гледате и да участвате на: https://molitvabg.org/live, fb.com/molitvabg, https://www.youtube.com/@molitvabg

Обща регионална молитва - Враца
img
15 Юни

Русе

Северен централен молитвен регион, 15 юни 2024 г. (събота) от 11:00 ч. В зала "Филхармония", Русе Можете да гледате и да участвате на: https://molitvabg.org/live fb.com/molitvabg https://www.youtube.com/@molitvabg

Обща регионална молитва - Русе