Кауза

Общо молитвено движение и братолюбие

img

Нашата кауза е да изпълним с детска чистота и простота това, което Бог ни казва в Библията: да изграждаме библейско братолюбие помежду си – като части на Тялото Христово, в единство и смирение, и заедно да се молим:

- за спасението на хората в България;

- за подобряване на състоянието на Тялото Христово в България като братолюбие, единство и смирение; и за всеки вярващ във всяка местна църква – да има по-добър живот с Бог, и да участва по-активно в духовната работа на местната църква;

- за положителна промяна в политиката, икономиката, образованието, здравеопазването, медиите, семейните ценности и др.

Затова всяка година, ако ще Господ, ще провеждаме регионални общи молитви на църквите, както и обща национална молитва.

Основаваме вярата и действията си за постигане на тази кауза върху Божието Слово – Библията, а именно:

Молитвата на нашия Господ Исус Христос: "И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил..." (от Ев. на Йоан 17:20-23, Библията)

"Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие! ... Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове;защото Господ там е заръчал благословението, - Живота до века." (от Псалом 133, Библията)

„Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме. (от І Посл. към Коринтяните 12:13, Библията)

Думите на нашия Господ Исус Христос: „Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“ (от Ев. на Йоан 13:34-35, Библията)

... и на много други библейски текстове.