За Нас

Общо молитвено движение и братолюбие

img

Много пастори, служители и вярващи от различни християнски конфесии, църкви и населени места в България се съгласяват да работят заедно като братя и сестри в Господа за провеждане на общи молитвени събрания на църквите и да изграждат библейско братолюбие и единство помежду си в Святия Дух.

Ние сме християни, които искаме да изпълним Библията – Словото на Бог, и да работим заедно в екип, като части на едно Тяло Христово за изграждането на Божието Царство и за изпълнението на Неговата воля тук на земята – в нашата нация и родина – България.

Стараем се да се оценяваме и почитаме един друг като духовни братя и сестри, и съслужители Исус Христови, със смиреномъдрие всеки да счита другия по-горен от себе си и да му служи с любов.

Искаме да изявим Христос на неспасените хора чрез Неговата любов, която имаме помежду си.

Затова, на 11 март 2017 г. в Стара Загора се събраха голяма част от съинициаторите – около 80 пастори и служители от различни християнски конфесии. Те решиха да разделят България на 6 молитвени региона (вижте оцветената карта на България). Във всеки един молитвен регион ще се провежда веднъж годишно обща молитва на църквите в региона, която ще се излъчва „на живо“ по интернет. Църкви в останалите региони в България по същото време ще провеждат свои молитвени събрания и чрез интернет телемоста ще участват в общата регионална молитва, която се излъчва. По този начин всички ще се молим заедно за благословението на хората в региона, в който се провежда общата молитва, както и за хората в цяла България. Веднъж годишно ще провеждаме обща национална молитва, на която възможно по-голямо брой новородени християни ще търсим Бог за благословение на нацията.

Присъстващите в Стара Загора подписаха и споразумение за обединяване на силите и ресурсите им да провеждат общи регионални и национални молитвени събрания, и да изграждат библейско братолюбие. В споразумението са включени и етични правила, които всеки се посвети да спазва. Можете да прочетете споразумението и етичните правила тук.

Определиха се конкретни дати за провеждане на общите регионални молитви през 2017 г., както и дата и място за провеждане на обща национална молитва – 22 септември 2018 г. в Пловдив.

Избраха се координатори, които да помагат в организацията и комуникацията.

В инициативата като съинициатори „на равно“ участват пастори, служители и вярващи от: Съюз на евангелските петдесятни църкви в България, Национален алианс „Обединени Божии Църкви“, Съюз на евангелските баптистки църкви в България, Евангелска методистка епископална църква в България, Българска Божия църква, Съюз на евангелските съборни църкви в България, Българска евангелска църква Блага вест, Христова евангелска църква Шалом, Християнска църква Сион, Божия църква в България, Християнска църква Месия, Общност на евангелските църкви на вяра, Християнска църква ДАВ в България, Християнски център, Българска евангелска църква, Църкви „Ново поколение“, Християнска църква „ЕЛ ШАДАЙ“, Църква „Живот чрез Христа“, Национален християнски център, Църква „Зое“, Църква „Проуждане“, и други. Списъкът расте и ще бъде актуализиран периодично, защото все повече пастори и църкви се включват в инициативата.

Всеки, който разпознава нуждата в България от такова общо молитвено движение, от изграждане на братолюбие и единство в Тялото Христово, може да се присъедини към тази инициатива и да работи за нейното изпълнение.