Видео

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img

  Обща регионална молитва, за Югоизточен район

  На 13 април 2019 г. в гр. Ямбол се проведе бща регионална молитва, за Югоизточен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Североизточен район

  На 23 март 2019 г. в гр. Добрич се проведе бща регионална молитва, за Североизточен район.

 • img

  Обща регионална молитва, за Южен централен район

  На 22 февруари 2019 г. в гр. Пловдив се проведе бща регионална молитва, за Южен централен район.