Видео

Общо молитвено движение и братолюбие

  • img

    Регионална обща молитва - Велико Търново

  • img

    Регионална обща молитва - Ямбол

  • img

    Регионална обща молитва - Северо-западна България

    На 1 юли 2017 г. в гр. Монтана се проведе четвъртата обща регионална молитва, за регион Северо-западна България.

  • img

    Обща регионална молитва - София

    На 17 юни 2017 г. във София се проведе третата обща регионална молитва, за регион София.

  • img

    Обща регионална молитва, за южен-централен район.

    На 24 май 2017 г. в Пловдив се проведе втората обща регионална молитва, за Южен-централен район.

  • img

    Обща регионална молитва, за регион Североизточна България

    На 22 април 2017 г. във Варна се проведе първата обща регионална молитва, за регион Североизточна България.