Новини

Общо молитвено движение и братолюбие


img

Регионална обща молитва за Североизточна българия

На 11 април 2017 г. във Варна се проведе среща на пастори в молитвен регион – североизточна България, който включва населените места от административните области: Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград и Търговище.

Целта на събирането бе да се подготви първата регионална обща молитва, която ще бъде на 22 април 2017 г. от 14:00 ч. в ЕПЦ – Варна, и ще се излъчва на живо"

Общо молитвено движение и братолюбие © 2017, Всички права запазени,