Новини

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img
  Втора национална пасторска среща

  На 24 февруари 2018 г. в Пловдив се проведе втора национална пасторска среща. Присъстваха около 140 пастори и служители от почти всички евангелски деноминации в страната, дошли от всички части на България.

  Прочети още
 • img
  Обзор за 2017 г.

  През 2017 г. се проведоха шест регионални общи молитвени събрания в България. В тях взеха участие общо около: 140 пастори и 5200 вярващи от почти всички евангелски деноминации, от всички географски части на България.

  Прочети още
 • img
  Регионална обща молитва за южен-централен район

  На 24 май 2017 г. в Пловдив се проведе обща регионална молитва за България. Участваха християни от различни деноминации и населени места в целия южен централен молитвен регион, който обхваща областите: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.

  Прочети още
 • img
  Регионална обща молитва за Североизточна българия

  На 22 април 2017 г. във Варна се проведе първата обща регионална молитва, за регион Североизточна България. В молитвата участваха над 20 пастора и църкви от населени места в областите Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Разград и Търговище. Включиха се служители и вярващи от различни християнски деноминации: Съюз на евангелските петдесятни църкви в България, Национален алианс „Обединени Божии Църкви“, Съюз на евангелските баптистки църкви в България, Евангелска методистка епископална църква в България, Християнска църква Сион, Християнски център, Българска евангелска църква, Църкви „Ново поколение“, и други.

  Прочети още
 • img
  Регионална обща молитва за Североизточна българия

  На 11 април 2017 г. във Варна се проведе среща на пастори в молитвен регион – североизточна България, който включва населените места от административните области: Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград и Търговище. Целта на събирането бе да се подготви първата регионална обща молитва, която ще бъде на 22 април 2017 г. от 14:00 ч. в ЕПЦ – Варна, и ще се излъчва на живо