Общо молитвено движение и братолюбие

Тази 2021 година продължаваме да се събираме и да се молим заедно за България и за света: да дойде Божието царство и да бъде Божията воля, както на небето, така и на земята! Първата обща регионална молитва ще бъде в североизточния регион на България, който обхваща населените места в областите Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград и Търговище. Общата молитва ще се проведе на 13 март от 11:00 ч. в гр. Силистра, в молитвения дом на ОБЦ, който е кино Москва.

Подготвяме национална пасторска среща, на която пастори от цялата страна и от различни деноминации заедно ще планират и други общи молитви. Затова допълнително ще ви известим за тях - кога и къде ще бъдат. Но още отсега се знае, че НАЦИОНАЛНАТА ОБЩА МОЛИТВА за България и света ще бъде на 2 октомври (събота) 2021 г. За началния час и провеждането (физическо присъствие на едно място или онлайн) ще ви информираме допълнително. Всяка година в първата събота на октомври ще правим национална обща молитва, ако ще Господ.

Някои хора ни питата защо не правим по-често общи молитви, например всяка седмица онлайн молитви? Защото християните трябва да посещават общите молитвени събрания в местните си църкви и там да се молят с вярност и усърдие. Понеже основната работа на Господ Исус Христос (главата на тялото, тоест на Църквата) е в местната църква - там хората се новораждат и там се изграждат Христовите ученици. А функцията на Общо молитвено движение и братолюбие (което се създаде по инициатива на пасторите) е да надгражда над тази работа, като понякога се събираме на общи регионални и национални молитви, за да се постигне по-мащабен пробив в духовния свят, както и да се изгражда братолюбие и единство в Святия Дух. Затова тези общи молитви не трябва да пречат или да затормозяват работата в местната църква (която е духовно семейство и училище). И така, очаквайте още информация и участвайте в общите молитви, за да се освобождават пленените от сатана и да се разрушават неговите дела, и Бог да осиява живота на хората със славата Си чрез Исус Христос!

И нека "Всичко у вас да става с любов"! - 1 Кор. 16:14