На Живо

Общо молитвено движение и братолюбие

Всяка регионална молитва ще се излъчва "на живо" по интернет. Църквите в другите региони, които участват в инициативата, по същото време ще направят свое молитвено събрание и чрез телемост ще участват в тази обща регионална молитвата, в реално време. Така "всички части на Тялото Христово се молят заеднo", както и за съживление в цяла България. Всяка година ще провеждаме национална обща молитва, на която всички - събрани заедно, ще се молим за съживление.

При проблеми с излъчването

За да гледате молитвата на живо трябва да си включите флаш-а (flash) на браузера.

Ето инструкции как да го направите:

Google Chrome

  1. Отворете Chrome на компютъра си.
  2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
  3. Кликнете върху Разширени в долната част.
  4. Под „Поверителност и сигурност“ кликнете върху Настройки за съдържанието.
  5. Кликнете върху Flash.
  6. Включете Разрешаване на сайтовете да изпълняват Flash.
  7. изключете Първо ще се извежда запитване.
  8. Върнете се към страницата със съдържанието с Flash. Ако не се зареди автоматично, кликнете върху бутона Презареждане горе вляво.

Инструкции на англиски: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/enabling-flash-player-chrome.html

Инструкции на англиски: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/enabling-flash-player-chrome.html

FireFox - https://helpx.adobe.com/ru/flash-player/kb/enabling-flash-player-firefox.html

Също така ако не е инсталиран flash на вашия компютър трябва да го иснтарирате от следния линк: https://get.adobe.com/flashplayer/