Предстоящи събития

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img

  Общата регионална молитва за Югоизточен район ще се проведе на..... Очаквайте подорбобности

  Национална молитва
 • img
  16Юни

  Гр. Монтана

  Общата регионална молитва за Северозападен район ще се проведе на 16 юни 2018 в гр. Монтана

  Национална молитва
 • img
  23Юни

  Гр. София

  Общата регионална молитва за Югозападен район ще се проведе на 23 юни 2018 в гр. София

  Национална молитва
 • img
  22Сеп.

  Гр. Пловдив

  Общата национална молитва за България ще се проведе на 22 септември 2018 в гр. Пловдив

 • img
  20Окт.

  Гр.

  Общата регионална молитва за Северен централен район ще се проведе на 20 октомври 2018

  Национална молитва