Предстоящи събития

Общо молитвено движение и братолюбие

 • img
  23Фев.

  Гр. Пловдив

  Общата регионална молитва за Южен ценентрален район ще се проведе на 23 февруари 2019 в гр. Пловдив.

 • img
  23Март

  Гр. Шумен

  Общата регионална молитва за Североизточен район ще се проведе на 23 март 2019

 • img
  13Апр.

  Гр. Ямбол

  Общата регионална молитва за Югоизточен район ще се проведе на 20 април 2019 в гр. Ямбол

 • img
  15Юни

  Гр. Монтана

  Общата регионална молитва за Северозападен район ще се проведе на 15 юни 2019 в гр. Монтана

 • img
  05Окт.

  Северен централен район

  Общата регионална молитва за Северен централен район ще се проведе на 05 октомври 2019

  Обща молитва